N.H. 52, Bhadhadar, Sikar (Raj.) - 332315

Swami Keshwanand College of Arts, Science and Commerce

  • CALL NOW

    9829219402, 9414038502

Our Results

2016-17 (B.A. Part - 1st)

2016-17 (B.A. Part- 2nd)

1st
PRIYANKA KUMARI

2016-17(B.Sc. Part 1st)

1st
RAKESH KUMAR KUMAWAT
2nd
SHARMILA
3rd
SANU
4th
SONIKA DULAR
5ht
MINAKSHEE
6th
KIRAN KUMARI

2016-17 (B.Sc. Part 2nd)

1st
ZEENNAT FIRDOSH
2nd
MONIKA SHARMA
3rd
SUMAN KUMARI
4th
MANISHA
5th
PRAMOD KUMAR SAIN
6th
RANVEER SAMOTA

2016-17 (B.Comm. Part 3rd)

1st
ANKIT KUMAR
2nd
KAMLESH JANGIR
3rd
SUMIT KUMAR MANDIWAL
4th
SOMVEER
5th
KRISHAN KUMAR
6th
MANEESH JANGIR

2016-17 (B.A. Part - 3rd)

80.00%
MANOJ KUMARI
78.26%
VIKRAM SINGH
74.20%
SAVITA
74.20%
DROPATI DHAKA
73.80%
NEERAJ MAHALA
72.80%
LATIF MOHAMMAD
72.00%
PRIYANKA DHAKA
71.26%
ANOJ KUMARI
71.20%
VIMAL SHARMA
70.46%
NIRMALA KUMARI

2016-17 (B.Sc. Part 3rd)

86.89%
SWATI SHARMA
86.89%
BABITA KUMARI
84.67%
ARPITA RAO
82.67%
NEETU SHARMA
82.22%
PUSHPA BENIWAL
80.67%
PANKAJ KUMAR
80.22%
SARITA KUMARI
79.78%
ROHITASH KUMAR
78.67%
PRIYANKA DHAKA
78.44%
SUNITA KUMARI
77.56
PRIYA CHOUDHARY
77.11%
NIKTA SHARMA
76.44%
MUKESH BENIWAL
76.22%
ANKITA BHASKAR
76.00%
NIKITA
76.00%
RINKESH KUMARI
74.89%
DINESH JANGRA
74.89%
SUNITA
74.89%
NISHA
74.67%
INDRA KUMAWAT
74.44%
ANJU KRISHNIYA
74.44%
SAROJ BISHU
74.22%
BABITA
74.22%
SUSHILA SAIN
73.33%
MONIKA POONIA
73.33%
SUBHAM MEENA
72.67%
KANCHAN SHARMA
72.44%
ROHIT KUMAR
72.44%
SANJU
72.22%
KIRAN
72.22%
SANJU
72.00%
RAVI PRAKASH
71.78%
KAMALESH KUMAR
71.56%
SAROJ GODARA
71.33%
RAJESH BISHNOI
70.67%
MANISH CHAHAR
70.44%
RAJESH KUMAR
70.44%
RANVEER
70.44%
KIRAN CHOUDHARY
70.22%
NISHA SHARMA
70.00%
MOHIT PACHAR
70.00%
KIRSHNA KUMARI

2016-17 (B.Comm. Part-II)

1st
MANOJ KUMAR JAKHAR
2nd
RAVINA
3rd
PRIYANKA KUMARI JANGIR
4th
RAJVEER DANODIA
5th
CHANDRAPRAKASH
6th
SUMAN CHOUDHARY

2016-17 (B.Comm. Part- I)

I
Payal Jangir
2nd
ABHILASHA
3rd
DALIP PRAJAPAT
4th
AADIL KHAN
5th
ASHA KANWAR
6th
VIJAYPAL CHIRANIA